Allmänna Villkor

Läs noggrant våra allmänna villkor.

Allmänna användarvillkor

VARNING

Alla personer som inte verifierar sin e-postadress utsätts för att domänen annulleras någon gång och alla e-postmeddelanden måste verifieras för att följa ICANN-reglerna. Inga återbetalningar görs för domäner som annulleras av personer som inte verifierar sina förvärvade domäner.

Om du inte ser verifierings-e-postmeddelandet måste du kontrollera skräppost eller skräppost.

NÄSTA ALLA VÅRA TJÄNSTER ANSÖKER I 15 DAGAR ÅTERBETALNING AV PENGAR I SPECIFIKA VILLKOR.
RFUND GÖR INTE FÖR SAMMA DOMEN OCH SERVICE MER ÄN EN GÅNG.

 

Dessa användarvillkor ("avtalet") är ett avtal mellan Level43.net LLC ("nivå 43", "oss", "vårt" eller "företaget") och dig ("användare" eller "du" eller " din"). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av de produkter och tjänster som tillhandahålls av nivå 43 och av webbplatsen Level43.net (tillsammans "tjänsterna"). Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt tjänsterna.

 1. Ytterligare policyer och avtal
  1. Användningen av tjänsterna styrs också av följande policyer, som införlivas genom referens. Genom att använda tjänsterna godkänner du också villkoren i följande policyer.
   • Integritetspolicy
   • Policy för godtagbar användning
  2. Ytterligare villkor kan också gälla för vissa tjänster och införlivas genom hänvisning häri. Om du till exempel registrerar ett domännamn hos oss kommer domänregistreringsavtalet också att gälla för dig och skulle införlivas här.
 2. Kontokvalificering
  • . Genom att registrera dig för eller använda tjänsterna intygar och garanterar du att:
   • . Du är arton (18) år eller äldre. Tjänsterna är endast avsedda för användare som är arton (18) år eller äldre. Registrering, användning eller åtkomst till tjänsterna av någon under arton (18) är obehörig och bryter mot detta avtal.
 1. Om du använder tjänsterna på en annan parts vägnar samtycker du till att du är behörig att binda sådan annan part till detta avtal och att agera på den andra partens vägnar med avseende på alla åtgärder du vidtar i samband med tjänsterna.
 1. Det är ditt ansvar att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information på registreringsblanketterna, inklusive en e-postadress som skiljer sig från den domän du registrerar dig under. Om det uppstår missbruk eller om vi behöver kontakta dig använder vi den primära e-postadressen vi har registrerat. Det är ditt ansvar att se till att kontaktinformationen för ditt konto, inklusive alla domänkonton, är korrekt, korrekt och fullständig hela tiden. Nivå43 ansvarar inte för bortfall av tjänsterna, inklusive utan begränsning, förfallna domänregistreringar på grund av föråldrad kontaktinformation som är kopplad till domänen. Om du behöver verifiera eller ändra din kontaktinformation kan du använda Level43 fakturerings- och supportportalen för att uppdatera din kontaktinformation. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto avslutas. Vid dedikerade serverköp eller i vissa andra fall kan du behöva uppge legitimation utfärdat av staten och eventuellt en genomsökning av det kreditkort som används för verifieringsändamål. Underlåtenhet att tillhandahålla den begärda informationen kan leda till att din beställning nekas.
 2. Du samtycker till att vara fullt ansvarig för all användning av ditt konto och för alla åtgärder som sker via ditt konto. Det är ditt ansvar att hålla sekretessen för ditt lösenord och annan information relaterad till ditt kontos säkerhet.
 3. Alla dedikerade IP-beställningar utöver de som tillhandahålls med ett värdpaket kan vara föremål för IP-motivering. IP-motiveringsmetoder kan komma att ändras så att de överensstämmer med policyerna i American Registry for Internet Numbers (ARIN). Vi förbehåller oss rätten att neka varje dedikerad IP-begäran baserat på otillräcklig motivering eller nuvarande IP-användning.
 4. Tjänsten och all information du tillhandahåller till Level43 är värd i USA (USA) om inte annat anges. Om du öppnar tjänsten utanför USA överför du frivilligt information (eventuellt inklusive personligt identifierbar information) och innehåll till USA och du samtycker till att vår insamling, användning, lagring och delning av din information och ditt innehåll är föremål för lagar i USA eller Panamá, och inte nödvändigtvis i den jurisdiktion där du befinner dig.
 1. Överföringar

Vårt överföringsteam kommer att göra allt för att hjälpa dig att flytta din webbplats till oss. Överföringar tillhandahålls som en artighetstjänst. Vi ger inga garantier angående tillgänglighet, möjlighet eller tid som krävs för att slutföra en kontoöverföring. Varje webbhotell är konfigurerat på olika sätt, och vissa webbplattformar sparar data i ett oförenligt eller proprietärt format, vilket kan göra det extremt svårt, om inte omöjligt, att migrera en del eller all kontodata. I vissa fall kanske vi inte kan hjälpa dig vid överföring av data från en gammal värd. Nivå43 ska under inga omständigheter hållas ansvariga för förlorade eller saknade data eller filer som härrör från överföring till eller från nivå 43. Du är ensam ansvarig för att säkerhetskopiera dina uppgifter under alla omständigheter.

 1. Nivå 43Innehåll

Med undantag för användarinnehåll (som definieras nedan), allt innehåll tillgängligt via tjänsterna, inklusive mönster, text, grafik, bilder, video, information, programvara, ljud och andra filer, och deras val och arrangemang, och all programvara som används för att tillhandahålla Tjänster (tillsammans, ”Level43Content”), är äganderätt till Level43- eller Level43-licensgivare. Nivå 43 Innehåll får inte modifieras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras på nytt, laddas ned, skrapas, visas, publiceras, sändas, säljas eller utnyttjas för något syfte i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, annat än som uttryckligen tillåtet i detta avtal. Du får inte, direkt eller indirekt, omvandla, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkod eller andra affärshemligheter från något Level43-innehåll. All användning av Level43-innehåll, annat än som specifikt godkänts häri, är förbjudet och upphör automatiskt dina rättigheter att använda tjänsterna och allt Level43-innehåll. Alla rättigheter att använda innehåll från Level43 som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är reserverade av Level43 och Level43s licensgivare

 1. Användarinnehåll
  • . Du kanske kan ladda upp, lagra, publicera, visa och distribuera information, text, foton, videor och annat innehåll på eller genom tjänsterna (tillsammans, “Användarinnehåll”). Användarinnehåll omfattar allt innehåll som publiceras av dig eller av användare av någon av dina webbplatser som hostas via tjänsterna (”Användarwebbplatser”). Du är ensam ansvarig för allt användarinnehåll och alla transaktioner eller andra aktiviteter som utförs på eller via användarwebbplatser. Genom att publicera eller distribuera användarinnehåll på eller genom tjänsterna, intygar och garanterar du för nivå 43 att (i) du har alla nödvändiga rättigheter att publicera eller distribuera sådant användarinnehåll, och (ii) din publicering eller distribution av sådant användarinnehåll inte intrång eller kränker någon tredje parts rättigheter. Endast för att tillhandahålla tjänsterna ger du härmed till Level43 en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande rättighet och licens att: (i) använda, reproducera, offentligt utföra, offentligt visa , modifiera, översätta, utdrag (helt eller delvis), publicera och distribuera användarinnehåll; och (ii) göra arkiv- eller säkerhetskopior av användarinnehåll och användarwebbplatser. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri, förvärvar Level43 ingen rättighet, äganderätt eller intresse i eller till användarinnehållet, som alla förblir enbart hos dig.
 1. Level43 utövar ingen kontroll över och tar inget ansvar för, användarinnehåll eller innehållet i information som passerar genom nivå43-datorer, nätverksnav och närvaropunkter eller Internet. Nivå 43 övervakar inte användarinnehåll. Du erkänner emellertid och godkänner att Level43 får, men inte är skyldig att, omedelbart vidta några korrigerande åtgärder efter eget gottfinnande på Level43, inklusive utan begränsning avlägsnande av hela eller en del av användarinnehållet eller användarwebbplatserna, och avbryta eller avsluta allt Tjänster utan återbetalning om du bryter mot villkoren i detta avtal. Du godkänner härmed att Level43 inte har något ansvar på grund av några korrigerande åtgärder som Level43 kan vidta.
 1. Överensstämmelse med tillämplig lag.
  • . Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, inklusive utan begränsning alla lokala regler där
   du är bosatt eller din organisation är plats angående användarinnehåll, användarwebbplatser, onlineaktiviteter, e-post och din
   användning av tjänsterna. Mer specifikt, men utan begränsning, godkänner du att följa alla tillämpliga lagar angående
   överföring av tekniska data som exporteras till eller från Panamá eller det land där du bor. De
   Tjänsterna kontrolleras och drivs av oss från våra kontor i Panama (även om vi kan dela data
   med tredje part runt om i världen för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänsterna som beskrivs ytterligare i vår integritetspolicy)
   och vi intygar inte att tjänsterna är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som
   få tillgång till tjänsterna från andra platser gör det på eget initiativ och risk, och är fullt ansvarig för efterlevnad
   med alla tillämpliga lagar på dessa platser. Vi erbjuder inte tjänsterna där det är förbjudet enligt lag.

Vid tillämpningen av det europeiska direktivet 95/46 / EG, den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679) (”GDPR”) och eventuella
tillämpliga nationella implementeringslagar i din jurisdiktion, och med avseende på dina abonnenters eller kunders personliga
data, du bekräftar och godkänner att du är den registeransvarige (som den termen definieras i GDPR), och vi är en
Processor (som den termen definieras i GDPR) i den mån du kan lagra personuppgifter genom din användning av våra tjänster
endast som tillåtet och med förbehåll för villkoren i detta avtal. Du erkänner också och godkänner att du är ansvarig
för att uppfylla alla skyldigheter för en registeransvarig enligt tillämplig lag (inklusive GDPR).

I den utsträckning GDPR gäller dig, intygar du och garanterar att du genom att använda våra tjänster kommer att tydligt beskriva
skriftligen hur du planerar att använda samlade personuppgifter och du kommer att se till att du har en legitim rättslig grund att överföra
sådan personlig information till oss och att du har nödvändigt tillstånd för att tillåta oss att ta emot och behandla (t.ex. lagra) sådana
personuppgifter på dina vägnar. De ytterligare villkoren för databehandling som anges ska gälla om du är registeransvarig
omfattas av GDPR.

 1. Tredjepartsprodukter och tjänster
  • . Tredjepartsleverantörer
   Nivå43 kan erbjuda vissa produkter och tjänster från tredje part. Sådana produkter och tjänster kan omfattas av tredjepartsleverantörens villkor. Rabatter, kampanjer och specialerbjudanden från tredje part kan komma att omfattas av ytterligare begränsningar och begränsningar från tredjepartsleverantören. Du bör bekräfta villkoren för köp och användning av varor eller tjänster hos den specifika tredjepartsleverantör som du har att göra med. Nivå 43 ger inga garantier angående och är inte ansvarig för kvalitet, tillgänglighet eller aktualitet. av varor eller tjänster som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör. Du genomför alla transaktioner med dessa tredjepartsleverantörer på egen risk. Vi garanterar inte att informationen om tredjepartsleverantörer är korrekt eller fullständig. Level43 är inte en agent, representant, förvaltare eller förvaltare för dig eller tredjepartsleverantören i någon transaktion.
 1. Nivå 43 som återförsäljare eller licensgivare
  Level43 kan fungera som återförsäljare eller licensgivare för vissa tjänster från tredje part, hårdvara, programvara och utrustning som används i samband med tjänsterna (”produkter som inte är Level43”). Level43 ansvarar inte för ändringar i tjänsterna som orsakar att produkter som inte är Level43 blir föråldrade, kräver modifiering eller ändring eller på annat sätt påverkar tjänstenas prestanda. Eventuella fel eller tillverkarens defekter på produkter som inte är Level43, antingen sålda, licensierade eller tillhandahållna av Level43 till dig, kommer inte att anses bryta mot nivå 43-skyldigheter enligt detta avtal. Alla rättigheter eller rättsmedel du kan ha angående ägande, licensiering, prestanda eller efterlevnad av någon Non-Level43-produkt är begränsade till de rättigheter som tillverkaren av en sådan Non-Level43-produkt utökar till dig. Du har rätt att använda alla produkter som inte tillhandahålls av Level43 som tillhandahålls av Level43 endast i samband med din användning av tjänsterna enligt detta avtal. Du får inte göra något försök att kopiera, ändra, omvandla eller manipulera en sådan icke-nivå43-produkt eller att använda den på annat sätt än i samband med tjänsterna. Du får inte sälja vidare, överföra, exportera eller återexporta någon icke-nivå43-produkt eller tekniska data som härrör från detta, i strid med tillämplig lag, regler eller förordningar.
 2. Tredjepartswebbplatser
  Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Level43 (”Tredjepartswebbplatser”), samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, ljud, video, information och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Vi ansvarar inte för tredje parts webbplatser eller tredjepartsinnehåll som nås via tjänsterna. Tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss. Om du bestämmer dig för att komma åt tredjepartswebbplatser eller för att komma åt eller använda något tredjepartsinnehåll gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att våra villkor och policyer inte längre reglerar. Du bör granska tillämpliga tredjeparts villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingsmetoder på alla webbplatser som du navigerar till.
 1. Förbjudna personer (länder, enheter och individer).
  Tjänsterna är föremål för exportkontroll och ekonomiska sanktioner lagar och regler som administreras eller verkställs av Panamas lagavdelning. Du får inte använda tjänsterna för att exportera eller återexporta, eller tillåta export eller återexport av programvara eller teknisk data i strid med Panama eller amerikanska handelslagar. Dessutom, genom att använda tjänsterna, intygar och garanterar du att du inte är (a) en individ, organisation eller enhet organiserad eller lokaliserad i ett land eller territorium som är målet för OFAC-sanktioner (inklusive Kuba, Iran, Syrien, Sudan, Nordkorea eller Krimregionen i Ukraina); (b) utsedd som en speciellt utsedd nationell eller blockerad person av OFAC eller på annat sätt ägs, kontrolleras eller agerar på uppdrag av en sådan person; (c) annars en förbjuden part enligt amerikanska handelslagar eller Panamá handelslagar; eller (d) bedriver verksamhet med kärnvapen, missiler, kemiska eller biologiska vapen som PA eller amerikanska personer inte får bidra utan en PA- eller amerikansk regeringslicens. Såvida inte annat anges med uttryckligt skriftligt tillstånd, registrerar Level43 inte heller, och förbjuder användningen av våra tjänster i samband med något landskods toppdomännamn (“ccTLD”) för något land eller territorium som är målet för OFAC-sanktioner. Förpliktelserna enligt detta avsnitt ska överleva varje uppsägning eller upphörande av detta avtal eller din användning av tjänsterna.
 2. Kontosäkerhet och nivå43-system.
  • . Det är ditt ansvar att se till att skript / program installerade under ditt konto är säkra och att behörigheter för kataloger är korrekt inställda, oavsett installationsmetod. När det är möjligt ställer du in behörigheter för de flesta kataloger till 755 eller så begränsande som möjligt. Användarna är ytterst ansvariga för alla åtgärder som vidtas under deras konto. Detta inkluderar kompromissen mellan referenser som användarnamn och lösenord. Du måste använda ett säkert lösenord. Om ett svagt lösenord används kan ditt konto stängas av tills du går med på att använda ett säkrare lösenord. Granskningar kan göras för att förhindra att svaga lösenord används. Om en granskning utförs och ditt lösenord visar sig vara svagt kommer vi att meddela dig och ge dig tid att ändra eller uppdatera ditt lösenord innan du stänger av ditt konto.
 1. Tjänsterna, inklusive all relaterad utrustning, nätverk och nätverksenheter tillhandahålls endast för auktoriserad kundanvändning. Nivå43 kan, men är inte skyldig att övervaka våra system, inklusive utan begränsning, för att säkerställa att användning är auktoriserad, för att underlätta skydd mot obehörig åtkomst och för att verifiera säkerhetsprocedurer, överlevnad och operativ säkerhet. Under övervakningen kan information granskas, registreras, kopieras och användas för auktoriserade ändamål. Genom att använda tjänsterna samtycker du till övervakning för dessa ändamål.
 2. Alla konton som finns anslutna till ett tredje parts nätverk eller system utan tillstånd från tredje part kan upphävas. Åtkomst till nätverk eller system utanför din direkta kontroll kräver ett uttryckligt skriftligt samtycke från tredje part. Level43 kan, efter vårt gottfinnande, begära dokumentation för att bevisa att din åtkomst till ett tredje parts nätverk eller system är auktoriserad.
 3. Varje konto som får oss att ta emot en missbruksrapport kan avslutas och / eller ha tillgång till tjänster avstängda. Om du inte tar bort skadligt innehåll från ditt konto efter att ha meddelats av Level43 om ett problem förbehåller vi oss rätten att lämna åtkomst till tjänster inaktiverade.
 4. Level43 förbehåller sig rätten att migrera ditt konto från ett datacenter till ett annat för att följa tillämplig datacenterpolicy, lokal lagstiftning eller av tekniska eller andra skäl utan förvarning.
 1. HIPAA Ansvarsfriskrivning.Vi är inte "HIPAA-kompatibla."
  Du är ensam ansvarig för all tillämplig överensstämmelse med federala eller statliga lagar som reglerar sekretess och säkerhet för personuppgifter, inklusive medicinsk eller annan känslig information. Du erkänner att tjänsterna kanske inte är lämpliga för lagring eller kontroll av åtkomst till känslig information, till exempel information om barn eller medicinsk eller hälsoinformation. Level43 kontrollerar eller övervakar inte den information eller data du lagrar på eller överför via tjänsterna. Vi avsäger oss specifikt alla garantier för att tjänsterna, som erbjuds, följer den federala lagen om hälsoförsäkringsportabilitet och ansvar (“HIPAA”). Kunder som kräver säker lagring av ”skyddad hälsoinformation” enligt definitionen i HIPAA är uttryckligen förbjudna att använda tjänsterna för sådana ändamål. Att lagra och tillåta åtkomst till "skyddad hälsoinformation" är en väsentlig överträdelse av detta avtal och skäl för omedelbar avslutning av kontot. Vi undertecknar inte ”Business Associate Agreement” och du samtycker till att Level43 inte är en Business Associate eller underleverantör eller agent för dig enligt HIPAA.
 2. Kompatibilitet med tjänsterna
  • . Du samtycker till att samarbeta fullt ut med Level43 i samband med Level43-tillhandahållande av tjänsterna. Det är enbart ditt ansvar att tillhandahålla all utrustning eller programvara som kan vara nödvändig för din användning av tjänsterna. I den utsträckning att uppfyllandet av någon av våra skyldigheter enligt detta avtal kan bero på att du fullgör dina skyldigheter, är Level43 inte ansvarig för några förseningar på grund av att du inte fullgör dina skyldigheter i rätt tid.
 1. Du är ensam ansvarig för att säkerställa att allt användarinnehåll och användarwebbplatser är kompatibla med hårdvaran och programvaran som används av Level43 för att tillhandahålla tjänsterna, vilket kan ändras av Level43 från tid till annan efter eget gottfinnande.
 2. Du är ensam ansvarig för säkerhetskopiering av allt användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till, användarwebbplatser. Nivå43 garanterar inte att vi säkerhetskopierar något användarinnehåll, och du accepterar att acceptera risken för förlust av allt användarinnehåll.
 1. Fakturerings- och betalningsinformation
  • .
   Det är ditt ansvar att se till att din betalningsinformation är uppdaterad och att alla fakturor betalas i tid. Du samtycker till att betala för tjänsterna före den tidsperiod under vilken sådana tjänster tillhandahålls. Med förbehåll för gällande lagar, regler och förordningar kommer mottagna betalningar först att tillämpas på den äldsta utestående fakturan på ditt faktureringskonto.
 1. Om inte annat anges godkänner du att tills och såvida du inte meddelar Level43 om din önskan att avbryta tjänsterna kommer du att faktureras automatiskt för att förhindra störningar i dina tjänster genom att använda ditt kreditkort eller annan faktureringsinformation som finns hos oss .
 2. Noterade avgifter för tjänsterna inkluderar inte tillämplig försäljning, användning, intäkter, punktskatter eller andra skatter som tas ut av någon skattemyndighet. Eventuella tillämpliga skatter läggs till på nivå 43-fakturan som en separat avgift som ska betalas av dig. Alla avgifter återbetalas om de inte betalas om inte annat anges.

 

 

 1. Det är ett brott mot detta avtal för dig att missbruka eller bedrägligt använda kreditkort, betalkort, elektroniska överföringar, elektroniska checkar eller någon annan betalningsmetod. Level43 kan rapportera all sådan missbruk eller bedräglig användning, enligt vad som fastställs enligt Level43: s eget gottfinnande, till myndigheter och brottsbekämpande myndigheter, kreditrapporteringstjänster, finansinstitut och / eller kreditkortsföretag.

 

 1. CPU, bandbredd och diskanvändning
  • . Tillåten CPU- och diskanvändning.
   All användning av värdutrymme som tillhandahålls av Level43 är föremål för villkoren i detta avtal och policyn för godtagbar användning.
   • . Delat värdutrymme får endast användas för webbfiler, aktiv e-post och innehåll på användarwebbplatser. Delat värdutrymme får inte användas för lagring (oavsett om det är media, e-post eller annan data), inklusive, som lagring av elektroniska filer utanför e-post, e-post eller FTP-värdar. Level43 förbehåller sig uttryckligen rätten att granska varje delat konto för överdriven användning av CPU, diskutrymme och andra resurser som kan orsakas av ett brott mot detta avtal eller policyn för acceptabel användning. Level43 kan, efter eget gottfinnande, avsluta tillgången till tjänsterna, tillägga extra avgifter eller ta bort eller ta bort användarinnehåll för de konton som visar sig strida mot Level43 villkor.
 1. Dedikerad användning och VPS-användning begränsas av de resurser som tilldelats den specifika planen du har köpt.
 1. Användning av bandbredd.
  Delade servrar är inte begränsade i deras bandbreddstillägg. Obegränsad bandbreddsanvändning är inte tillgänglig för återförsäljare, dedikerade eller VPS-servrar, som omfattas av villkoren i den plan du köpte och kan visas på din kontrollpanel.
 1. Prisförändring
  Level43 förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser eller andra avgifter. Vi kommer att ge dig minst 30 (30) dagars varsel innan du debiterar dig för någon prisförändring på planer på års- eller längre sikt. Det är ditt enda ansvar att regelbundet granska faktureringsinformation som tillhandahålls av Level43 via användarens faktureringsverktyg eller genom andra kommunikationsmetoder, inklusive meddelanden som skickas eller publiceras av Level43.
 2. Ansvarsbegränsning
  I INGEN HÄNDELSER SKAL NIVÅ 43S DIREKTÖRER, MEDARBETARE ELLER AGENTER ANSVARAS FÖR DIG ELLER NÅGRA TREDJE PERSONER FÖR INDIREKT, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTIG, SPECIAL ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAD FÖR FÖRLUSTA RESULTAT ELLER FÖRLORAD DATA FÖR ATT FÖRVINNAS FÖR FEL ELLER NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL, ANVÄNDARWebbplatser eller andra material som nås eller laddas ner genom tjänsterna, även om nivå 43 ÄR MEDVETEN ELLER HAR ANVÄNDT OM MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR.
  Oavsett någonting till det motsatta här, nivå 43: s ANSVAR gentemot dig, eller någon part som gör anspråk på dig, för någon orsak överhuvudtaget, och oavsett formen för åtgärden, är begränsad till det belopp som betalas, om något, av dig till 43 FÖR TJÄNSTERNA I DE TRE (3) MÅNADERNA FÖR DEN INLEDANDE ÅTGÄRDEN SOM GÖR ANSVAR. DETTA ÄR EN SAMLAD GRÄNS. FÖREBJUDANDET AV MER ÄN EN FÖRSÄLJNING HÄRFÖR ÖKAR INTE DENNA GRÄNS.
 3. Skadeersättning
  Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla ofarligt Level43, våra dotterbolag och deras respektive befäl, styrelseledamöter, anställda och agenter (var och en en "Skadeståndsparti" och, kollektivt, "Skadestämda parter") från och mot alla anspråk, skador , förluster, skulder, rättegångar, handlingar, krav, förfaranden (oavsett om det är juridiskt eller administrativt) och utgifter (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatsalar) hotade, hävdade eller lämnade in av en tredje part mot någon av de skadeståndsparter som av eller relaterar till (i) din användning av tjänsterna, (ii) eventuella överträdelser eller överträdelser från dig av detta avtal; eller (iii) några handlingar eller försummelser från dig. Villkoren i detta avsnitt gäller även vid upphörande av detta avtal.
 4. Oberoende entreprenör
  Level43 och User är oberoende entreprenörer och ingenting som ingår i detta avtal placerar Level43 och User i förhållandet mellan huvudman och agent, partner eller joint ventures. Ingen av parterna har, uttryckligen eller underförstått, eller kan representera sig ha någon myndighet att ingå avtal eller ingå avtal i den andra partens namn eller att tvinga eller binda den andra parten på något sätt.
 5. Tillämplig lag; Jurisdiktion
  Varje kontrovers eller anspråk som härrör från eller relaterar till detta avtal, bildandet av detta avtal eller överträdelse av detta avtal, inklusive krav som baseras på en påstådd skadeståndsskyldighet, ska regleras av Panamás materiella lagar. FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor gäller inte detta avtal.
 6. varning
  Level43 ansvarar inte för skador som ditt företag kan drabbas av. Nivå43 ger inga garantier av något slag, uttryckt eller underförstått för tjänsterna. Level43 avstår från att garantera säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, inklusive förlust av data till följd av förseningar, leveransfel, felaktiga leveranser och alla serviceavbrott orsakade av Level43 eller våra anställda.
 7. Begränsad garanti
  TJÄNSTERNA SOM LEVERERAS I enlighet med DETTA AVTAL LEVERERAS PÅ "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG GRUND." UNDANTAG SOM UTTRYCKLIGT LEVERERAS I DETTA AVSNITT, NIVÅ 43 OCH VÅRA UPPDATERADE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE FRISKRIVAR ALLA GARANTIER FÖR NÅGOT SLAG, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTIER FÖR FÖRSÄKRING ELLER GARANTI FÖR GODKÄNNIGHET ELLER FÖRSÄKRING FÖR SÄKERHETSFÖRFARANDE TJÄNSTER SOM HÄRFÖRES. Nivå 43 OCH VÅRA MEDARBETARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE GÖR INGEN UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER (I) ATT TJÄNSTERNA VARAR OAVbruten, FELFRI ELLER HELT SÄKER; (II) OM RESULTATEN SOM KAN UPPFÄLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA; ELLER (III) PÅ NÖJAKTIGHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON INFORMATION SOM GÄLLER GENOM TJÄNSTERNA. Nivå 43 OCH VÅRA ANSVARADE, MEDARBETARE, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE ÄR INTE ANSVARIGA, OCH UTTRYCKLIGT FRISKRIVAR NÅGOT ANSVAR, FÖR INNEHÅLLET AV ALLA DATA ÖVERFÖRD TILL ELLER FRÅN ANVÄNDARE ELLER LAGRADE AV ANVÄNDARE PÅ ELLER VÄRLDEN. VILLKOREN FÖR DETTA AVSNITT ÖVERLÄFTER ALLA UPPSÄGNINGAR AV DETTA AVTAL.
 8. Utlämnande till brottsbekämpning
  Nivå43 kan avslöja användarinformation till brottsbekämpande myndigheter utan ytterligare samtycke eller meddelande till användaren på laglig begäran från sådana myndigheter. Vi samarbetar fullt ut med brottsbekämpande myndigheter.
 9. Hela överenskommelsen.
  Detta avtal, inklusive handlingar som införlivas häri som referens, ersätter alla tidigare diskussioner, förhandlingar och avtal mellan parterna med avseende på ämnet, och detta avtal utgör det enda och hela avtalet mellan parterna med avseende på de frågor som omfattas av detta.
 10. Rubrikerna här är endast av bekvämlighetsskäl och ingår inte i detta avtal.
 11. Ändringar i avtalet eller tjänsterna
  • . Nivå 43 kan när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av detta avtal. Om vi har gjort betydande ändringar i detta avtal kommer vi att publicera ett meddelande på Level43-webbplatsen i minst trettio (30) dagar efter det att ändringarna har publicerats och kommer att ange längst ner i detta avtal datum för den senaste revisionen. Alla ändringar av detta avtal träder i kraft när de publiceras om inte annat anges. Du godkänner alla ändringar av detta avtal genom att fortsätta använda tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för en sådan ändring.
 1. Level43 förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ändra eller avbryta någon aspekt av tjänsterna.
 1. Avskiljbarhet
  Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol, ska de återstående bestämmelserna eller delarna (om inte annat anges) förbli i full kraft och verkan.
 2. Avstående
  Inget misslyckande eller försening av dig eller Nivå 43 att utöva någon rättighet eller åtgärd enligt detta ska fungera som ett undantag därav, och inte heller ska någon enskild eller partiell utövande av någon rättighet eller åtgärd utesluta någon annan eller ytterligare utövande av någon rättighet eller åtgärd. Inget uttryckligt avstående från eller samtycke till någon överträdelse av eller underlåtenhet i något villkor eller villkor i detta avtal av någon part härmed ska utgöra ett avstående från, eller ett samtycke till, någon efterföljande överträdelse av eller underlåtenhet i samma eller andra villkor eller tillstånd härtill.
 3. Uppdrag; Efterträdare
  Du får inte tilldela eller överföra detta avtal eller några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från Level43. Varje försök till överlåtelse i strid med detta avtal ska vara ogiltigt och inte ha någon kraft eller någon som helst effekt. Nivå 43 kan tilldela våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och kan engagera underleverantörer eller agenter i att utföra våra uppgifter och utöva våra rättigheter enligt detta utan användarens medgivande. Detta avtal är bindande för och kommer att gynna parterna härtill och deras respektive efterträdare och tillåtna uppdrag.
 4. Force majeure
  Ingen av parterna är ansvariga för någon försummelse eller fördröjning i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta avtal (annat än underlåtenhet att göra betalningar vid förfallodag) om sådan försummelse eller fördröjning orsakas, direkt eller indirekt, av krafter utanför sådan parts rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, brand, översvämning, handlingar från Gud, arbetstvister, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, avbrott i transport eller kommunikation, leveransbrist eller någon tredje parts underlåtenhet att fullgöra något åtagande i förhållande till produktion eller leverans av all utrustning eller material som krävs för att en sådan part ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta.
 5. Tredjepartsmottagare
  Med undantag av vad som uttryckligen anges i detta avtal är inget i detta avtal avsett, och inget häri ska tolkas för att ge några rättigheter till någon annan person än parterna härtill och deras respektive efterträdare och tillåtna uppdrag. Trots det ovanstående medger användaren och godkänner att alla leverantörer av en tredjepartsprodukt eller -tjänst som identifieras som en tredjepartsmottagare i tjänstebeskrivningen är en avsedd tredjepartsmottagare av bestämmelserna i detta avtal eftersom de relaterar specifikt till sina produkter eller tjänster och ska ha rätt att direkt tillämpa villkoren i detta avtal med avseende på dess produkter eller tjänster mot användaren som om det vore part i detta avtal.