Zasady i Warunki

Przeczytaj uważnie nasze Warunki.

Ogólne warunki świadczenia usług

ZRZECZENIE SIĘ

Wszystkie osoby, które nie weryfikują swojego adresu e-mail, są narażone na anulowanie ich domeny w pewnym momencie, a wszystkie e-maile muszą zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami ICANN. Za domeny anulowane przez osoby, które nie zweryfikują swoich nabytych domen, nie zostaną zwrócone żadne zwroty.

Jeśli nie widzisz e-maila weryfikacyjnego, musisz sprawdzić niechcianą pocztę lub spam.

PRAWIE WSZYSTKIE NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ 15-DNIOWY ZWROT PIENIĘDZY NA OKREŚLONYCH WARUNKACH.
WIĘCEJ NIŻ RAZ NIE ZOSTANIE WYKONANE W TEJ SAMEJ DOMENIE I SERWISIE.

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) stanowią umowę między Level43.net LLC („Poziom 43”, „nas”, „nasz” lub „Firma”) a Tobą („Użytkownik” lub „Ty” lub „ Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z produktów i usług udostępnionych przez Level 43 i ze strony internetowej Level43.net (łącznie zwane „Usługami”). Korzystając z Usług, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług ani dostępu do nich.

 1. Dodatkowe zasady i umowy
  1. Korzystanie z Usług podlega również następującym zasadom, które zostały włączone przez odniesienie. Korzystając z Usług, zgadzasz się również na warunki poniższych zasad.
   • Polityka prywatności
   • Przyjęte zasady użytkowania
  2. Do niektórych Usług mogą również mieć zastosowanie dodatkowe warunki, które w stosownych przypadkach są włączane do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Na przykład, jeśli zarejestrujesz u nas nazwę domeny, umowa o rejestrację domeny będzie miała również zastosowanie do Ciebie i zostanie włączona do niniejszej Umowy.
 2. Kwalifikowalność konta
  • . Rejestrując się w Usługach lub korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że:
   • . Masz osiemnaście (18) lat lub więcej. Usługi są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat. Jakakolwiek rejestracja, użytkowanie lub dostęp do Usług przez osobę poniżej osiemnastego (18) roku życia jest nieuprawniona i stanowi naruszenie niniejszej Umowy.
 1. Jeśli korzystasz z Usług w imieniu innej strony, zgadzasz się, że jesteś upoważniony do związania takiej drugiej strony niniejszej Umowy i do działania w jej imieniu w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych w związku z Usługami.
 1. Twoim obowiązkiem jest podanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji w formularzach rejestracyjnych, w tym adresu e-mail innego niż domena, w której się rejestrujesz. Jeśli kiedykolwiek pojawi się problem nadużycia lub będziemy musieli się z Tobą skontaktować, użyjemy podstawowego adresu e-mail, który mamy w naszych danych. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że informacje kontaktowe Twojego konta, w tym wszelkich kont domeny, są zawsze dokładne, poprawne i kompletne. Level43 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w Usługach, w tym między innymi za wygasłe rejestracje domen z powodu nieaktualnych danych kontaktowych powiązanych z domeną. Jeśli chcesz zweryfikować lub zmienić swoje informacje kontaktowe, możesz skorzystać z portalu rozliczeń i pomocy technicznej Level43, aby zaktualizować swoje informacje kontaktowe. Podanie fałszywych informacji kontaktowych dowolnego rodzaju może skutkować zamknięciem konta. W przypadku zakupu serwera dedykowanego lub w niektórych innych przypadkach może być wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez rząd i ewentualnie skanu karty kredytowej używanej do celów weryfikacji. Niedostarczenie żądanych informacji może spowodować odrzucenie zamówienia.
 2. Zgadzasz się być w pełni odpowiedzialny za korzystanie z Twojego konta i za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności hasła i innych informacji związanych z bezpieczeństwem Twojego konta.
 3. Każde zamówienie na dedykowany adres IP oprócz tych dostarczonych z pakietem hostingowym może podlegać uzasadnieniu IP. Praktyki dotyczące uzasadniania praw własności intelektualnej mogą ulec zmianie, aby zachować zgodność z zasadami Amerykańskiego rejestru numerów internetowych (ARIN). Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań dedykowanych adresów IP z powodu niewystarczającego uzasadnienia lub obecnego wykorzystania adresu IP.
 4. Usługa i wszelkie dane, które przekazujesz Level43, są hostowane w Stanach Zjednoczonych (USA), chyba że określono inaczej. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi spoza Stanów Zjednoczonych, dobrowolnie przekazujesz informacje (potencjalnie w tym dane osobowe) i treści do USA i zgadzasz się, że nasze gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i udostępnianie twoich informacji i treści podlega prawa Stanów Zjednoczonych lub Panamy i niekoniecznie jurysdykcji, w której się znajdujesz.
 1. Transfery

Nasz zespół ds. Transferów dołoży wszelkich starań, aby pomóc Ci przenieść Twoją witrynę do nas. Transfery są świadczone jako usługa grzecznościowa. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dostępności, możliwości ani czasu realizacji przelewu konta. Każda firma hostingowa jest skonfigurowana inaczej, a niektóre platformy hostingowe zapisują dane w niekompatybilnym lub zastrzeżonym formacie, co może bardzo utrudnić, jeśli nie uniemożliwić, migrację niektórych lub wszystkich danych konta. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie pomóc w przesłaniu danych ze starego hosta. W żadnym wypadku Level43 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone lub brakujące dane lub pliki wynikające z transferu do lub z Level43. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych swoich danych we wszystkich okolicznościach.

 1. Poziom 43Zadowolony

Z wyjątkiem Treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Usług, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, oprogramowanie, pliki audio i inne oraz ich wybór i układ, a także całe oprogramowanie używane do dostarczania Usługi (zbiorczo „Level43Content”) są zastrzeżoną własnością licencjodawców Level43 lub Level43. Treści Level43 nie można modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, oprawiać w ramki, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, zeskrobać, wyświetlać, publikować, transmitować, sprzedawać ani wykorzystywać w jakimkolwiek celu w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, z wyjątkiem wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie. Nie możesz, bezpośrednio ani pośrednio, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowego lub innych tajemnic handlowych z jakiejkolwiek Treści Level43. Jakiekolwiek użycie Treści Level43, inne niż wyraźnie autoryzowane w niniejszym dokumencie, jest zabronione i automatycznie wygaśnie Twoje prawa do korzystania z Usług i wszelkich Treści Level43. Wszelkie prawa do korzystania z Treści Level43, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez licencjodawców Level43 i Level43

 1. Treść użytkownika
  • . Możesz mieć możliwość przesyłania, przechowywania, publikowania, wyświetlania i rozpowszechniania informacji, tekstu, zdjęć, filmów i innych treści w Usługach lub za ich pośrednictwem (łącznie „Treści użytkownika”). Treści użytkownika obejmują wszelkie treści publikowane przez Ciebie lub przez użytkowników dowolnej z Twoich witryn internetowych hostowanych za pośrednictwem Usług („Witryny internetowe użytkowników”). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści użytkownika i wszelkie transakcje lub inne działania prowadzone w Witrynach użytkowników lub za ich pośrednictwem. Publikując lub rozpowszechniając Treści użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem, oświadczasz i gwarantujesz Level43, że (i) masz wszystkie niezbędne prawa do publikowania lub rozpowszechniania takich Treści użytkownika oraz (ii) Twoje publikowanie lub dystrybucja takich Treści użytkownika nie naruszać lub naruszać prawa osób trzecich Wyłącznie w celu świadczenia Usług, niniejszym przyznajesz Level43 niewyłączne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na: (i) używanie, reprodukcję, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie modyfikować, tłumaczyć, wycinać (w całości lub w części), publikować i rozpowszechniać Treści użytkownika; oraz (ii) tworzyć kopie archiwalne lub kopie zapasowe Treści użytkownika i Witryn internetowych użytkowników. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Level43 nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w Treściach użytkownika, z których wszystkie pozostają wyłącznie przy Tobie.
 1. Level43 nie kontroluje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika lub treść jakichkolwiek informacji przechodzących przez komputery Level43, węzły sieciowe i punkty obecności lub Internet. Level43 nie monitoruje treści użytkownika. Jednakże przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Level43 może, ale nie jest do tego zobowiązany, niezwłocznie podjąć wszelkie działania naprawcze według własnego uznania Level43, w tym bez ograniczeń usunąć całość lub część Treści użytkownika lub Witryn internetowych użytkownika oraz zawiesić lub zakończyć wszelkie Usługi bez zwrotu kosztów w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy. Niniejszym zgadzasz się, że Level43 nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z powodu jakichkolwiek działań naprawczych, które może podjąć Level43.
 1. Zgodność z obowiązującym prawem.
  • . Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów, w tym bez ograniczeń wszystkich lokalnych przepisów, w przypadku których
   Ty mieszkasz lub Twoja organizacja znajduje się w odniesieniu do Treści użytkownika, Witryn internetowych użytkowników, działań online, poczty e-mail i Twojej
   korzystanie z Usług. Dokładniej, ale bez ograniczeń, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
   przekazywanie danych technicznych eksportowanych do lub z Panamy lub kraju, w którym mieszkasz. Plik
   Usługi są kontrolowane i obsługiwane przez nas z naszych biur w Panamie (chociaż możemy udostępniać dane
   ze stronami trzecimi na całym świecie, aby pomóc nam w świadczeniu Usług, zgodnie z dokładniejszym opisem w naszej Polityce prywatności)
   i nie gwarantujemy, że Usługi są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Ci, którzy
   uzyskują dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko i są w pełni odpowiedzialni za zgodność
   wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w tych lokalizacjach. Nie oferujemy Usług tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Na potrzeby dyrektywy europejskiej 95/46 / WE, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”) oraz wszelkich
obowiązujące krajowe przepisy wykonawcze w Twojej jurysdykcji oraz w odniesieniu do osobistych subskrybentów lub klientów
danych, potwierdzasz i zgadzasz się, że jesteś Administratorem (zgodnie z definicją tego terminu w RODO), a my jesteśmy
Podmiot przetwarzający (zgodnie z definicją tego terminu w RODO), o ile możesz przechowywać dane osobowe w ramach korzystania z naszych Usług
tylko w zakresie dozwolonym i podlegającym warunkom niniejszej Umowy. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny
za wypełnienie wszystkich obowiązków administratora danych wynikających z obowiązującego prawa (w tym RODO).

W zakresie, w jakim RODO dotyczy Ciebie, oświadczasz i gwarantujesz, że korzystając z naszych Usług, jasno opiszesz
na piśmie, w jaki sposób planujesz wykorzystać zebrane dane osobowe i upewnisz się, że masz uzasadnioną podstawę prawną do przeniesienia
takie dane osobowe do nas i że masz niezbędne pozwolenie, abyśmy mogli je otrzymywać i przetwarzać (np. przechowywać) takie
dane osobowe w Twoim imieniu. Dodatkowe warunki przetwarzania danych określone są w przypadku, gdy jesteś Administratorem
podlega RODO.

 1. Produkty i usługi stron trzecich
  • . Dostawcy zewnętrzni
   Level43 może oferować określone produkty i usługi stron trzecich. Takie produkty i usługi mogą podlegać warunkom dostawcy zewnętrznego. Rabaty, promocje i specjalne oferty stron trzecich mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom i ograniczeniom dostawcy zewnętrznego. Powinieneś potwierdzić warunki zakupu i korzystania z towarów lub usług u konkretnego zewnętrznego dostawcy, z którym masz do czynienia. Level43 nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakości, dostępności lub terminowości i nie ponosi za nie odpowiedzialności towarów lub usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę. Wszystkie transakcje z tymi dostawcami zewnętrznymi podejmujesz na własne ryzyko. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji dotyczących dostawców zewnętrznych. Level43 nie jest agentem, przedstawicielem, powiernikiem ani powiernikiem Ciebie lub zewnętrznego dostawcy w żadnej transakcji.
 1. Poziom 43 jako sprzedawca lub licencjodawca
  Level43 może działać jako odsprzedawca lub licencjodawca niektórych usług, sprzętu, oprogramowania i sprzętu stron trzecich używanych w związku z Usługami („Produkty inne niż Level43”). Level43 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Usługach, które spowodują, że produkty inne niż Level43 staną się przestarzałe, będą wymagały modyfikacji lub zmian lub w inny sposób wpłyną na działanie Usług. Jakakolwiek awaria lub wady producenta Produktów Non-Level43 sprzedanych, licencjonowanych lub dostarczonych przez Level43 nie będą uważane za naruszenie zobowiązań Level43 wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie prawa lub środki zaradcze, które mogą Ci przysługiwać w związku z własnością, licencjonowaniem, wydajnością lub zgodnością dowolnego Produktu Non-Level43 są ograniczone do praw przyznanych Ci przez producenta takiego Produktu Non-Level43. Jesteś uprawniony do korzystania z dowolnego produktu innego niż Level43 dostarczonego przez Level43 jedynie w związku z korzystaniem z Usług zgodnie z niniejszą Umową. Nie wolno kopiować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego ani modyfikować takiego produktu innego niż Level43 ani używać go w inny sposób niż w związku z Usługami. Licencjobiorca nie może odsprzedawać, przekazywać, eksportować ani reeksportować żadnego Produktu Non-Level43 ani żadnych danych technicznych z niego pochodzących z naruszeniem obowiązującego prawa, zasad lub przepisów.
 2. Witryny internetowe osób trzecich
  Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są własnością Level43 ani nie są przez niego kontrolowane („Witryny stron trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, dźwięk, wideo, informacje i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Nie odpowiadamy za żadne Witryny osób trzecich ani Treści osób trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Usług. Witryny osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności ani kompletności. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryn stron trzecich lub uzyskać dostęp do Treści osób trzecich lub z nich skorzystać, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z warunkami i zasadami odpowiednich stron trzecich, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych w każdej witrynie, do której się wybierasz.
 1. Osoby zabronione (kraje, podmioty i osoby fizyczne).
  Usługi podlegają przepisom i przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji gospodarczych, które są administrowane lub egzekwowane przez Departament Prawny Panamy. Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu eksportowania lub reeksportu ani zezwalania na eksport lub reeksport oprogramowania lub danych technicznych z naruszeniem przepisów handlowych Panamy lub Stanów Zjednoczonych. Ponadto, korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) nie jesteś osobą fizyczną, organizacją lub podmiotem zorganizowanym lub zlokalizowanym w kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami OFAC (w tym na Kubie, w Iranie, Syrii, Sudanie, Korea Północna lub region Krymu na Ukrainie); (b) wyznaczony jako specjalnie wyznaczona osoba krajowa lub zablokowana przez OFAC lub w inny sposób posiadany, kontrolowany lub działający w imieniu takiej osoby; (c) w inny sposób podmiot zakazany zgodnie z przepisami handlowymi Stanów Zjednoczonych lub prawami handlowymi Panamá; lub (d) zaangażowany w działalność związaną z bronią jądrową, pociskami, bronią chemiczną lub biologiczną, w której PA lub osoby z USA nie mogą wnosić wkładu bez zezwolenia AP lub rządu USA. O ile nie postanowiono inaczej z wyraźną pisemną zgodą, Level43 również nie rejestruje żadnych naszych Usług w związku z jakąkolwiek Nazwą domeny najwyższego poziomu kodu kraju („ccTLD”) dla dowolnego kraju lub terytorium, które jest celem Sankcje OFAC. Zobowiązania wynikające z tej sekcji pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub korzystaniu z Usług.
 2. Bezpieczeństwo konta i systemy Level43.
  • . Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że skrypty / programy zainstalowane na Twoim koncie są bezpieczne, a uprawnienia do katalogów są ustawione poprawnie, niezależnie od metody instalacji. Jeśli to możliwe, ustaw prawa dostępu do większości katalogów na 755 lub tak restrykcyjne, jak to tylko możliwe. Użytkownicy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za wszystkie działania podjęte na ich koncie. Obejmuje to złamanie poświadczeń, takich jak nazwa użytkownika i hasło. Musisz użyć bezpiecznego hasła. Jeśli używane jest słabe hasło, Twoje konto może zostać zawieszone, dopóki nie zgodzisz się na użycie bezpieczniejszego hasła. Można przeprowadzić audyty, aby zapobiec używaniu słabych haseł. Jeśli po przeprowadzeniu audytu okaże się, że Twoje hasło jest słabe, powiadomimy Cię o tym i damy Ci czas na zmianę lub aktualizację hasła przed zawieszeniem konta.
 1. Usługi, w tym cały powiązany sprzęt, sieci i urządzenia sieciowe, są świadczone wyłącznie do użytku autoryzowanego klienta. Level43 może, ale nie jest zobowiązany, do monitorowania naszych systemów, w tym między innymi w celu zapewnienia, że korzystanie z nich jest autoryzowane, w celu ułatwienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz weryfikacji procedur bezpieczeństwa, przeżywalności i bezpieczeństwa operacyjnego. Podczas monitoringu informacje mogą być analizowane, zapisywane, kopiowane i wykorzystywane do uprawnionych celów. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na monitorowanie w tych celach.
 2. Każde konto łączące się z siecią lub systemem strony trzeciej bez autoryzacji strony trzeciej podlega zawieszeniu. Dostęp do sieci lub systemów znajdujących się poza Twoją bezpośrednią kontrolą wymaga wyraźnej pisemnej zgody strony trzeciej. Level43 może, według naszego uznania, zażądać dokumentacji, aby udowodnić, że Twój dostęp do sieci lub systemu strony trzeciej jest autoryzowany.
 3. Każde konto, które powoduje, że otrzymujemy zgłoszenie nadużycia, może zostać zamknięte i / lub mieć zawieszony dostęp do usług. Jeśli nie usuniesz złośliwej zawartości ze swojego konta po powiadomieniu o problemie przez Level43, zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia dostępu do usług.
 4. Level43 zastrzega sobie prawo do migracji Twojego konta z jednego centrum danych do drugiego w celu zachowania zgodności z obowiązującymi zasadami centrum danych, lokalnym prawem lub z przyczyn technicznych lub innych bez powiadomienia.
 1. Zastrzeżenie HIPAA.Nie jesteśmy „zgodni z ustawą HIPAA”.
  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące przepisy prawa federalnego lub stanowego dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym danych medycznych lub innych wrażliwych danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą nie być odpowiednie do przechowywania lub kontroli dostępu do danych wrażliwych, takich jak informacje o dzieciach lub informacje medyczne lub zdrowotne. Level43 nie kontroluje ani nie monitoruje informacji ani danych, które przechowujesz lub przesyłasz za pośrednictwem Usług. W szczególności zrzekamy się wszelkich oświadczeń ani gwarancji, że oferowane Usługi są zgodne z federalną ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych („HIPAA”). Klientom wymagającym bezpiecznego przechowywania „chronionych informacji zdrowotnych” zgodnie z ustawą HIPAA wyraźnie zabrania się korzystania z Usług do takich celów. Przechowywanie i zezwalanie na dostęp do „chronionych informacji zdrowotnych” jest istotnym naruszeniem niniejszej Umowy i podstawą do natychmiastowego usunięcia konta. Nie podpisujemy „umów o współpracy biznesowej” i zgadzasz się, że Level43 nie jest Twoim współpracownikiem, podwykonawcą ani agentem zgodnie z ustawą HIPAA.
 2. Zgodność z usługami
  • . Zgadzasz się w pełni współpracować z Level43 w związku ze świadczeniem usług Level43. Za dostarczenie sprzętu lub oprogramowania, które mogą być niezbędne do korzystania z Usług, odpowiada wyłącznie użytkownik. W zakresie, w jakim wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy może zależeć od wykonania przez Ciebie zobowiązań, Level43 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane niewykonaniem przez Ciebie zobowiązań w terminie.
 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie Treści użytkownika i Witryny użytkowników są kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem używanym przez Level43 do świadczenia Usług, które może być zmieniane od czasu do czasu przez Level43 według naszego wyłącznego uznania.
 2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych wszystkich Treści użytkownika, w tym między innymi wszelkich Witryn internetowych użytkowników. Level43 nie gwarantuje, że wykonujemy kopie zapasowe jakiejkolwiek Treści użytkownika, a ty zgadzasz się zaakceptować ryzyko utraty jakiejkolwiek i całej Treści użytkownika.
 1. Informacje dotyczące fakturowania i płatności
  • .
   Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że informacje dotyczące płatności są aktualne, a wszystkie faktury są opłacane na czas. Zgadzasz się zapłacić za Usługi z góry przed okresem, w którym takie Usługi są świadczone. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, zasad i przepisów otrzymane płatności zostaną w pierwszej kolejności zastosowane do najstarszej zaległej faktury na koncie rozliczeniowym.
 1. O ile nie postanowiono inaczej, zgadzasz się, że dopóki nie powiadomisz Level43 o chęci anulowania Usług, będziesz obciążany automatycznie cyklicznie, aby zapobiec zakłóceniom w świadczeniu usług, korzystając z karty kredytowej lub innych informacji rozliczeniowych znajdujących się w naszym pliku .
 2. Wymienione opłaty za Usługi nie obejmują żadnych obowiązujących podatków od sprzedaży, użytkowania, przychodów, akcyzy ani innych podatków nakładanych przez jakikolwiek organ podatkowy. Wszelkie należne podatki zostaną dodane do faktury Level43 jako osobna opłata do zapłacenia przez Ciebie. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi po uiszczeniu, chyba że określono inaczej.

 

 

 1. Nadużywanie lub nieuczciwe używanie kart kredytowych, kart obciążeniowych, elektronicznych przelewów pieniężnych, czeków elektronicznych lub jakiejkolwiek innej metody płatności stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Level43 może zgłaszać wszelkie takie nadużycia lub nieuczciwe użycie, zgodnie z wyłącznym uznaniem Level43, organom rządowym i organom ścigania, usługom sprawozdawczości kredytowej, instytucjom finansowym i / lub firmom obsługującym karty kredytowe.

 

 1. Procesor, przepustowość i użycie dysku
  • . Dozwolone użycie procesora i dysku.
   Każde wykorzystanie przestrzeni hostingowej zapewnianej przez Level43 podlega warunkom niniejszej Umowy i Zasadom dopuszczalnego użytkowania.
   • . Współdzielona przestrzeń hostingowa może być wykorzystywana wyłącznie na pliki internetowe, aktywną pocztę e-mail i zawartość Witryn użytkowników. Współdzielonej przestrzeni hostingowej nie można wykorzystywać do przechowywania (czy to nośników, wiadomości e-mail czy innych danych), w tym do przechowywania plików elektronicznych, poczty elektronicznej lub serwerów FTP poza siedzibą firmy. Level43 wyraźnie zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdego wspólnego konta pod kątem nadmiernego wykorzystania procesora, miejsca na dysku i innych zasobów, które może być spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy lub Zasad dopuszczalnego użytkowania. Level43 może, według naszego wyłącznego uznania, zamknąć dostęp do Usług, zastosować dodatkowe opłaty lub usunąć lub usunąć Treść użytkownika dla tych kont, które naruszają warunki Level43.
 1. Użycie dedykowane i VPS jest ograniczone przez zasoby przydzielone do konkretnego zakupionego planu.
 1. Wykorzystanie przepustowości.
  Serwery współdzielone nie są ograniczone limitem przepustowości. Nieograniczone wykorzystanie przepustowości nie jest dostępne dla sprzedawców, serwerów dedykowanych ani serwerów VPS, które podlegają warunkom zakupionego planu i można je wyświetlić w panelu sterowania.
 1. Zmiana ceny
  Level43 zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub innych opłat w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem przed obciążeniem Cię jakąkolwiek zmianą ceny jakichkolwiek planów rocznych lub długoterminowych. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest okresowe przeglądanie informacji rozliczeniowych dostarczonych przez Level43 za pośrednictwem narzędzia rozliczeniowego użytkownika lub innych metod komunikacji, w tym powiadomień wysyłanych lub publikowanych przez Level43.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności
  W ŻADNYM WYPADKU JEGO DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI Level43 NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC CIEBIE ANI OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRACONE DANE WYNIKAJĄCE Z USŁUG UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA, STRONY INTERNETOWE UŻYTKOWNIKÓW LUB INNE MATERIAŁY DOSTĘPNE LUB POBIERANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NAWET JEŚLI Level43 JEST ŚWIADOMY LUB POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKOD.
  NIEZALEŻNIE OD ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ Level43 WOBEC CIEBIE LUB JAKIEKOLWIEK STRONIE ROSZCZENIA ZA UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ, JEŚLI JAKIEKOLWIEK 43, ZA USŁUGI W CIĄGU TRZY (3) MIESIĘCY PRZED POCZĄTKOWĄ CZYNNOŚCIĄ DODATKOWĄ POWODUJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. TO JEST CAŁKOWITY LIMIT. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA NIE ZWIĘKSZA TEGO LIMITU.
 3. Odszkodowanie
  Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić Level43, nasze podmioty stowarzyszone i ich odpowiednie kadry kierownicze, dyrektorów, pracowników i agentów (każdy z nich jest „Stroną zabezpieczoną” i łącznie „Stronami zabezpieczonymi”) przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami , straty, zobowiązania, procesy, działania, żądania, postępowania (prawne lub administracyjne) oraz wydatki (w tym między innymi uzasadnione honoraria prawników), które grożą, dochodzą lub wnoszą o wniesienie roszczenia przez osobę trzecią przeciwko którejkolwiek ze stron objętych odszkodowaniem powstałe z lub w związku z (i) korzystaniem przez użytkownika z Usług, (ii) jakimkolwiek naruszeniem lub naruszeniem przez użytkownika niniejszej Umowy; lub (iii) jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika. Warunki tej sekcji pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 4. Niezależny wykonawca
  Level43 i User są niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stawia Level43 i Użytkownika w relacjach między zleceniodawcą a agentem, partnerami lub spółkami joint venture. Żadna ze stron nie ma, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ani nie może przedstawiać się jako posiadająca jakiekolwiek uprawnienia do zawierania umów lub zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony, ani do zobowiązywania lub wiązania drugiej strony w jakikolwiek sposób.
 5. Prawo rządowe; Jurysdykcja
  Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, zawarcie niniejszej Umowy lub naruszenie niniejszej Umowy, w tym wszelkie roszczenia oparte na domniemanym czynu niedozwolonym, podlegają prawu materialnemu Panamá. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.
 6. Zrzeczenie się
  Level43 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Twoja firma. Level43 nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących Usług. Level43 zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w tym utraty danych wynikającej z opóźnień, awarii dostaw, niewłaściwych dostaw oraz wszelkich przerw w świadczeniu usług spowodowanych przez Level43 lub naszych pracowników.
 7. Ograniczona gwarancja
  USŁUGI ŚWIADCZONE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI, Poziom 43 ORAZ NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE JAKIEKOLWIEK RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI DOROZUMIANE WOBEC PRZYDATNOŚCI LUB UCZCIWOŚCI USŁUGI ŚWIADCZONE TUTAJ. Level43 ORAZ NASI PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI (I) ŻE USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZBŁĘDNE LUB CAŁKOWICIE BEZPIECZNE; (II) CO DO WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ KORZYSTANIE Z USŁUG; LUB (III) DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI LUB TREŚCI WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH W RAMACH USŁUG. Level43 ORAZ NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ DANYCH PRZESYŁANYCH LUB OD UŻYTKOWNIKÓW LUB PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W USŁUGACH. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI PRZETRWAJĄ WSZELKIE ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY.
 8. Ujawnianie informacji organom ścigania
  Level43 może ujawnić informacje o użytkowniku organom ścigania bez dalszej zgody lub powiadomienia Użytkownika na zgodne z prawem żądanie takich agencji. W pełni współpracujemy z organami ścigania.
 9. Całość porozumienia.
  Niniejsza Umowa, w tym dokumenty włączone do niej przez odniesienie, zastępuje wszystkie wcześniejsze dyskusje, negocjacje i porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, a niniejsza Umowa stanowi jedyną i całość umowy między stronami w zakresie spraw objętych niniejszą Umową.
 10. Nagłówki w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią części niniejszej Umowy.
 11. Zmiany Umowy lub Usług
  • . Level43 może w dowolnym momencie modyfikować, dodawać lub usuwać części niniejszej Umowy. Jeśli dokonaliśmy znaczących zmian w niniejszej Umowie, opublikujemy powiadomienie w witrynie Level43 przez co najmniej trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian i wskażemy na dole niniejszej Umowy datę ostatniej rewizji. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wejdą w życie po opublikowaniu, chyba że postanowiono inaczej. Zgadzasz się na wszelkie zmiany w niniejszej Umowie poprzez dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie takiej modyfikacji.
 1. Level43 zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zaprzestania dowolnego aspektu Usług w dowolnym momencie.
 1. Rozdzielność postanowień
  Jeśli którekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia lub części (o ile nie określono inaczej) pozostaną w pełnej mocy.
 2. Zrzeczenie się
  Żadne niewykonanie lub opóźnienie przez Ciebie lub Level43 w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej Umowy nie będzie działało jako zrzeczenie się tego prawa, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka nie będzie wykluczać innego lub dalszego wykonywania jakiegokolwiek prawa lub środka. Żadne wyraźne zrzeczenie się lub zgoda na jakiekolwiek naruszenie lub niewykonanie jakiegokolwiek postanowienia lub warunku niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się lub zgody na jakiekolwiek późniejsze naruszenie lub uchybienie w tym samym lub innym warunku lub warunek niniejszej Umowy.
 3. Zadanie; Następcy
  Nie możesz scedować ani przenieść niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Level43. Wszelkie próby przeniesienia praw z naruszeniem niniejszej Umowy będą nieważne i nie będą miały żadnej mocy ani żadnego skutku. Level43 może scedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i może angażować podwykonawców lub agentów do wykonywania naszych obowiązków i wykonywania naszych praw wynikających z niniejszej Umowy, bez zgody Użytkownika. Niniejsza Umowa jest wiążąca i będzie działać na korzyść stron niniejszej Umowy oraz ich odpowiednich następców i dozwolonych cesjonariuszy.
 4. Siła wyższa
  Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (inne niż brak płatności w terminie), jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie są spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez siły pozostające poza rozsądną kontrolą takiej strony, w tym, między innymi, pożar, powódź, klęski żywiołowe, spory pracownicze, wypadki, akty wojny lub terroryzmu, przerwy w transporcie lub komunikacji, niedobory dostaw lub niewykonanie przez jakąkolwiek stronę trzecią zobowiązania związanego z produkcją lub dostawą jakikolwiek sprzęt lub materiały wymagane dla takiej strony do wykonywania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 5. Beneficjenci będący osobami trzecimi
  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma na celu, ani też nic w niniejszej Umowie nie może być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek praw jakiejkolwiek osobie innej niż strony niniejszej Umowy i ich odpowiednich następców i dozwolonych cesjonariuszy. Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każdy dostawca produktu lub usługi strony trzeciej, który jest określony jako beneficjent będący stroną trzecią w opisie usługi, jest zamierzonym beneficjentem będącym stroną trzecią postanowień zawartych w niniejszej Umowie, ponieważ odnoszą się konkretnie do jej produktów lub usług i mają prawo do bezpośredniego egzekwowania warunków niniejszej Umowy w odniesieniu do jej produktów lub usług w stosunku do użytkownika, tak jakby był stroną niniejszej Umowy.