Betingelser og vilkår

Les våre vilkår og betingelser nøye.

Generelle vilkår for bruk

FRASKRIVELSE

Alle personer som ikke bekrefter e-postadressen, blir utsatt for at domenet deres blir kansellert en gang, og alle e-poster må bekreftes for å overholde ICANN-regelverket. Det gis ingen refusjon for domener som er kansellert av personer som ikke bekrefter sine ervervede domener.

Hvis du ikke ser bekreftelses-e-posten, må du sjekke søppelpost eller søppelpost.

NESTEN ALLE VÅRE TJENESTER GJELDER I 15 DAGER TILBAKE TILBAKE Refusjon under spesifikke betingelser.
RFUND VIL IKKE UTFØRES FOR SAMME DOMENE OG TJENESTE MER ENN EN gang.

 

Disse vilkårene for bruk ("avtalen") er en avtale mellom Level43.net LLC ("Nivå 43", "oss", "vårt" eller "Selskapet") og deg ("Bruker" eller "deg" eller " din"). Denne avtalen angir de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av produktene og tjenestene som er gjort tilgjengelig av Nivå 43 og nettstedet Level43.net (samlet "Tjenestene"). Ved å bruke tjenestene, godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å bruke eller få tilgang til tjenestene.

 1. Ytterligere retningslinjer og avtaler
  1. Bruk av tjenestene styres også av følgende retningslinjer, som er innarbeidet som referanse. Ved å bruke tjenestene godtar du også vilkårene i følgende retningslinjer.
   • Personvernregler
   • Retningslinjer for akseptabel bruk
  2. Ytterligere vilkår kan også gjelde for visse tjenester, og er innlemmet som referanse her. For eksempel, hvis du registrerer et domenenavn hos oss, vil domeneregistreringsavtalen også gjelde for deg og vil bli innlemmet her.
 2. Kontokvalifisering
  • . Ved å registrere deg for eller bruke tjenestene, erklærer du og garanterer at:
   • . Du er atten (18) år eller eldre. Tjenestene er kun ment for brukere som er atten (18) år eller eldre. Enhver registrering, bruk av eller tilgang til tjenestene av alle under atten (18) er uautorisert og er et brudd på denne avtalen.
 1. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en annen part, godtar du at du er autorisert til å binde en slik annen part til denne avtalen og å handle på den annen parts vegne med hensyn til eventuelle handlinger du tar i forbindelse med tjenestene.
 1. Det er ditt ansvar å oppgi nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon på registreringsskjemaene, inkludert en e-postadresse som er forskjellig fra domenet du registrerer deg under. Hvis det noen gang er et misbruksproblem, eller hvis vi trenger å kontakte deg, bruker vi den primære e-postadressen vi har registrert. Det er ditt ansvar å sikre at kontaktinformasjonen til kontoen din, inkludert domenekontoer, er nøyaktig, korrekt og fullstendig til enhver tid. Level43 er ikke ansvarlig for bortfall av tjenestene, inkludert uten begrensning, eventuelle bortfalte domeneregistreringer på grunn av utdatert kontaktinformasjon som er knyttet til domenet. Hvis du trenger å bekrefte eller endre kontaktinformasjonen din, kan du bruke Level43 Billing and Support Portal til å oppdatere kontaktinformasjonen din. Å oppgi falsk kontaktinformasjon av noe slag kan føre til at kontoen din avsluttes. Ved dedikerte serverkjøp eller visse andre tilfeller kan det hende du må oppgi legitimasjon utstedt av staten og muligens en skanning av kredittkortet som brukes til bekreftelsesformål. Unnlatelse av å oppgi den etterspurte informasjonen kan føre til at bestillingen din blir nektet.
 2. Du godtar å være fullt ansvarlig for all bruk av kontoen din og for alle handlinger som skjer gjennom kontoen din. Det er ditt ansvar å holde konfidensialiteten til passordet ditt og annen informasjon relatert til sikkerheten til kontoen din.
 3. Enhver dedikert IP-bestilling i tillegg til de som leveres med en hostingpakke, kan være IP-begrunnet. Praksis for IP-begrunnelse kan endres for å forbli i samsvar med policyene i American Registry for Internet Numbers (ARIN). Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver dedikert IP-forespørsel basert på utilstrekkelig begrunnelse eller gjeldende IP-bruk.
 4. Tjenesten og all data du oppgir til Level43 er vert i USA (US) med mindre annet er oppgitt. Hvis du får tilgang til tjenesten fra utenfor USA, overfører du frivillig informasjon (potensielt inkludert personlig identifiserbar informasjon) og innhold til USA, og du godtar at vår innsamling, bruk, lagring og deling av informasjonen og innholdet ditt er underlagt lovene i USA eller Panamá, og ikke nødvendigvis i jurisdiksjonen du er lokalisert i.
 1. Overføringer

Overføringsteamet vårt vil gjøre alt for å hjelpe deg med å flytte nettstedet ditt til oss. Overføringer tilbys som en tjenestetjeneste. Vi gir ingen garantier angående tilgjengeligheten, muligheten eller tiden det tar å fullføre en kontooverføring. Hvert vertsfirma er konfigurert annerledes, og noen hostingplattformer lagrer data i et inkompatibelt eller proprietært format, noe som kan gjøre det ekstremt vanskelig, om ikke umulig, å migrere noen eller alle kontodata. I noen tilfeller kan det hende vi ikke kan hjelpe deg med overføring av data fra en gammel vert. Under ingen omstendigheter skal Level43 holdes ansvarlig for tapte eller manglende data eller filer som skyldes overføring til eller fra Level43. Du er eneansvarlig for å sikkerhetskopiere dataene dine under alle omstendigheter.

 1. Nivå 43Innhold

Med unntak av brukerinnhold (som definert nedenfor), alt innhold som er tilgjengelig via tjenestene, inkludert design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, programvare, lyd og andre filer, og deres valg og arrangement, og all programvare som brukes til å levere Tjenester (samlet, "Level43Content"), tilhører Level43- eller Level43-lisensgivere. Nivå 43-innhold kan ikke endres, kopieres, distribueres, innrammes, reproduseres, publiseres på nytt, lastes ned, skrapes, vises, legges ut, overføres, selges eller utnyttes til noe formål i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, annet enn som uttrykkelig tillatt i denne avtalen. Du kan ikke, direkte eller indirekte, reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å utlede kildekode eller andre forretningshemmeligheter fra noe nivå43-innhold. All bruk av innhold fra Level43, unntatt som spesifikt autorisert heri, er forbudt og vil automatisk oppheve dine rettigheter til å bruke tjenestene og alt nivå43-innhold. Alle rettigheter til å bruke Level43-innhold som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen, er reservert av Level43 og Level43s lisensgivere

 1. Brukerinnhold
  • . Du kan være i stand til å laste opp, lagre, publisere, vise og distribuere informasjon, tekst, bilder, videoer og annet innhold på eller gjennom tjenestene (samlet, “Brukerinnhold”). Brukerinnhold inkluderer alt innhold som er lagt ut av deg eller av brukere av noen av nettstedene dine som vert via tjenestene (“Brukernettsteder”). Du er eneansvarlig for alt brukerinnhold og eventuelle transaksjoner eller andre aktiviteter som utføres på eller gjennom brukernettsteder. Ved å legge ut eller distribuere brukerinnhold på eller gjennom tjenestene, erklærer du og garanterer overfor nivå 43 at (i) du har alle nødvendige rettigheter til å legge ut eller distribuere slikt brukerinnhold, og (ii) din utlegging eller distribusjon av slikt brukerinnhold ikke krenke eller krenke rettighetene til noen tredjepart. Bare for å levere tjenestene gir du herved Level43 en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende rettighet og lisens til å: (i) bruke, reprodusere, utføre offentlig, offentlig vise , modifisere, oversette, utdrag (helt eller delvis), publisere og distribuere brukerinnhold; og (ii) lage arkiv- eller sikkerhetskopier av brukerinnhold og brukernettsteder. Med unntak av rettighetene som er uttrykkelig gitt her, får Level43 ingen rettigheter, tittel eller interesse i eller til brukerinnholdet, som alle forblir utelukkende hos deg.
 1. Level43 utøver ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for, brukerinnhold eller innholdet i informasjon som passerer gjennom Level43-datamaskiner, nettverksknutepunkter og nærværssteder eller Internett. Nivå 43 overvåker ikke brukerinnhold. Imidlertid anerkjenner du og godtar at Level43 kan, men ikke er forpliktet til, umiddelbart å foreta korrigerende tiltak etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, fjerning av hele eller deler av brukerinnholdet eller brukernettstedene, og suspendere eller avslutte alt Tjenester uten refusjon hvis du bryter vilkårene i denne avtalen. Du samtykker herved til at Level43 ikke har noe ansvar på grunn av korrigerende tiltak som Level43 kan ta.
 1. Overholdelse av gjeldende lov.
  • . Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, inkludert uten begrensning alle lokale regler der
   du bor eller organisasjonen din er plassering angående brukerinnhold, brukernettsteder, aktiviteter på nettet, e-post og din
   bruk av tjenestene. Mer spesifikt, men uten begrensning, godtar du å overholde alle gjeldende lover angående
   overføring av tekniske data eksportert til eller fra Panamá eller landet du bor i. De
   Tjenester kontrolleres og drives av oss fra våre kontorer i Panama (selv om vi kan dele data
   med tredjeparter over hele verden for å hjelpe oss med å levere tjenestene som beskrevet nærmere i vår personvernpolicy)
   og vi gir ikke noe uttrykk for at tjenestene er passende eller tilgjengelige for bruk andre steder. De som
   tilgang til tjenestene fra andre steder gjør det på eget initiativ og risiko, og er fullt ansvarlig for overholdelse
   med alle gjeldende lover på disse stedene. Vi tilbyr ikke tjenestene der lovene forbyr det.

I forbindelse med europeisk direktiv 95/46 / EF, den generelle databeskyttelsesforordningen 2016/679) (“GDPR”) og eventuelle
gjeldende nasjonale implementeringslover i din jurisdiksjon, og med hensyn til dine abonnenters eller kunders personlige
data, du erkjenner og godtar at du er kontrolleren (slik det begrepet er definert i GDPR), og vi er en
Behandler (som det begrepet er definert i GDPR) i den grad du kan lagre personopplysninger gjennom din bruk av tjenestene våre
bare som tillatt og underlagt vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner og godtar også at du er ansvarlig
for å oppfylle alle forpliktelser til en behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende lov (inkludert GDPR).

I den grad GDPR gjelder for deg, erklærer du og garanterer at du vil bruke en tydelig beskrivelse av bruken av tjenestene våre
skriftlig hvordan du planlegger å bruke personlige data som samles inn, og du vil sikre at du har et legitimt juridisk grunnlag å overføre
slike personlige data til oss og at du har den nødvendige tillatelsen til å tillate oss å motta og behandle (f.eks. lagre) slike
personlige data på dine vegne. Ytterligere vilkår for databehandling som er angitt, skal gjelde der du er en kontroller
underlagt GDPR.

 1. Tredjeparts produkter og tjenester
  • . Tredjepartsleverandører
   Nivå43 kan tilby visse tredjepartsprodukter og tjenester. Slike produkter og tjenester kan være underlagt vilkårene og betingelsene til tredjepartsleverandøren. Rabatter, kampanjer og spesielle tredjeparts tilbud kan være underlagt ytterligere begrensninger og begrensninger fra tredjepartsleverandøren. Du bør bekrefte vilkårene for ethvert kjøp og bruk av varer eller tjenester hos den spesifikke tredjepartsleverandøren som du har å gjøre med. Nivå 43 gir ingen garantier angående, og er ikke ansvarlig for kvaliteten, tilgjengeligheten eller aktualiteten. av varer eller tjenester levert av en tredjepartsleverandør. Du foretar alle transaksjoner med disse tredjepartsleverandørene på egen risiko. Vi garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon om tredjepartsleverandører. Level43 er ikke en agent, representant, tillitsmann eller tillitsmann for deg eller tredjepartsleverandøren i noen transaksjon.
 1. Nivå 43 som forhandler eller lisensgiver
  Level43 kan fungere som en forhandler eller lisensgiver av visse tredjeparts tjenester, maskinvare, programvare og utstyr som brukes i forbindelse med tjenestene (“Ikke-Level43-produkter”). Level43 er ikke ansvarlig for endringer i tjenestene som fører til at produkter som ikke er fra Level43 blir foreldet, krever endring eller endring eller på annen måte påvirker ytelsen til tjenestene. Enhver funksjonsfeil eller produsentens mangler på produkter som ikke er fra Level43, enten solgt, lisensiert eller levert av Level43 til deg, vil ikke bli ansett som et brudd på Level43-forpliktelser i henhold til denne avtalen. Eventuelle rettigheter eller rettsmidler du måtte ha angående eierskap, lisensiering, ytelse eller overholdelse av et ikke-Level43-produkt er begrenset til de rettighetene som produsenten av et slikt ikke-Level43-produkt utvider deg. Du har rett til å bruke ethvert ikke-nivå43-produkt levert av nivå43 bare i forbindelse med din bruk av tjenestene som tillatt i henhold til denne avtalen. Du skal ikke gjøre noe forsøk på å kopiere, endre, reversere eller tukle med et ikke-nivå43-produkt eller å bruke det annet enn i forbindelse med tjenestene. Du skal ikke videreselge, overføre, eksportere eller reeksportere noe ikke-nivå43 produkt, eller tekniske data som er avledet derfra, i strid med gjeldende lov, regler eller forskrifter.
 2. Tredjeparts nettsteder
  Tjenestene kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Level43 ("Tredjeparts nettsteder"), samt artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, lyd, video, informasjon og annet innhold eller gjenstander tilhører eller stammer fra tredjeparter (“Tredjepartsinnhold”). Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsteder eller tredjepartsinnhold som er tilgjengelig via tjenestene. Tredjeparts nettsteder og tredjepartsinnhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til tredjeparts nettsteder eller å få tilgang til eller bruke noe tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være oppmerksom på at våre vilkår og retningslinjer ikke lenger regulerer. Du bør gå gjennom gjeldende tredjeparts vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamling på ethvert nettsted du navigerer til.
 1. Forbudte personer (land, enheter og enkeltpersoner).
  Tjenestene er underlagt eksportkontroll og økonomiske sanksjoner lover og forskrifter administrert eller håndhevet av Panama Laws Department. Du kan ikke bruke tjenestene til å eksportere eller reeksportere, eller tillate eksport eller reeksport, av programvare eller tekniske data i strid med Panama eller amerikanske handelslover. I tillegg, ved å bruke tjenestene, garanterer du at du ikke er (a) en person, organisasjon eller enhet organisert eller lokalisert i et land eller territorium som er målet for OFAC-sanksjoner (inkludert Cuba, Iran, Syria, Sudan, Nord-Korea, eller Krim-regionen i Ukraina); (b) utpekt som en spesielt utpekt nasjonal eller blokkert person av OFAC eller på annen måte eies, kontrolleres eller handler på vegne av en slik person; (c) ellers en forbudt part i henhold til amerikanske handelslover eller Panamá handelslover; eller (d) engasjert i atom-, rakett-, kjemiske eller biologiske våpenaktiviteter som PA eller amerikanske personer ikke kan bidra uten en PA- eller amerikansk regjeringslisens. Med mindre annet er gitt med eksplisitt skriftlig tillatelse, registrerer Level43 heller ikke, og forbyder bruk av noen av våre tjenester i forbindelse med, noe landskode toppnivå domenenavn (“ccTLD”) for noe land eller territorium som er målet for OFAC-sanksjoner. Forpliktelsene i denne seksjonen skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen eller din bruk av tjenestene.
 2. Kontosikkerhet og nivå43-systemer.
  • . Det er ditt ansvar å sørge for at skript / programmer som er installert under kontoen din, er sikre og at tillatelser fra kataloger er riktig angitt, uavhengig av installasjonsmetode. Når det er mulig, sett tillatelsene til de fleste kataloger til 755 eller så begrensende som mulig. Brukerne er til slutt ansvarlige for alle handlinger som blir tatt under deres konto. Dette inkluderer kompromittering av legitimasjon som brukernavn og passord. Du må bruke et sikkert passord. Hvis det brukes et svakt passord, kan kontoen din bli suspendert til du godtar å bruke et sikrere passord. Tilsyn kan gjøres for å forhindre at svake passord blir brukt. Hvis en revisjon blir utført, og passordet ditt blir funnet å være svakt, vil vi varsle deg og gi deg tid til å endre eller oppdatere passordet ditt før du suspenderer kontoen din.
 1. Tjenestene, inkludert alt relatert utstyr, nettverk og nettverksenheter, leveres kun for autorisert kundebruk. Nivå43 kan, men er ikke forpliktet til, å overvåke systemene våre, inkludert uten begrensning, for å sikre at bruk er autorisert, for å lette beskyttelse mot uautorisert tilgang, og for å verifisere sikkerhetsprosedyrer, overlevelsesevne og operasjonell sikkerhet. Under overvåking kan informasjon undersøkes, registreres, kopieres og brukes til autoriserte formål. Ved å bruke tjenestene, samtykker du i overvåking for disse formålene.
 2. Enhver konto som er koblet til et tredjepartsnettverk eller -system uten autorisasjon fra tredjepart, er underlagt suspensjon. Tilgang til nettverk eller systemer utenfor din direkte kontroll krever uttrykkelig skriftlig samtykke fra tredjepart. Level43 kan etter vårt skjønn be om dokumentasjon for å bevise at din tilgang til et tredjeparts nettverk eller system er autorisert.
 3. Enhver konto som får oss til å motta en misbruksrapport kan bli avsluttet og / eller ha tilgang til tjenestene suspendert. Hvis du ikke fjerner skadelig innhold fra kontoen din etter at du har fått beskjed fra Level43 om et problem, forbeholder vi oss retten til å la tilgang til tjenester være deaktivert.
 4. Level43 forbeholder seg retten til å migrere kontoen din fra ett datasenter til et annet for å overholde gjeldende retningslinjer for datasenter, lokal lovgivning eller av tekniske eller andre grunner uten varsel.
 1. Ansvarsfraskrivelse fra HIPAA.Vi er ikke "HIPAA-kompatible."
  Du er eneansvarlig for enhver gjeldende overholdelse av føderale eller statlige lover som regulerer personvernet og sikkerheten til personopplysninger, inkludert medisinske eller andre sensitive data. Du erkjenner at tjenestene kanskje ikke er passende for lagring eller kontroll av tilgang til sensitive data, for eksempel informasjon om barn eller medisinsk eller helseinformasjon. Nivå43 kontrollerer eller overvåker ikke informasjonen eller dataene du lagrer på eller overfører gjennom tjenestene. Vi fraskriver oss spesifikt enhver representasjon eller garanti for at tjenestene, som tilbys, er i samsvar med den føderale helseforsikringsloven (HIPAA). Kunder som krever sikker lagring av “beskyttet helseinformasjon” som definert under HIPAA, er uttrykkelig forbudt å bruke tjenestene til slike formål. Lagring og tillatelse av tilgang til “beskyttet helseinformasjon” er et vesentlig brudd på denne avtalen, og grunnlag for øyeblikkelig avslutning av kontoen. Vi signerer ikke “Business Associate Agreement”, og du godtar at Level43 ikke er en Business Associate eller underleverandør eller agent for deg i henhold til HIPAA.
 2. Kompatibilitet med tjenestene
  • . Du samtykker i å samarbeide fullt ut med Level43 i forbindelse med Level43-levering av tjenestene. Det er utelukkende ditt ansvar å levere utstyr eller programvare som kan være nødvendig for din bruk av tjenestene. I den grad oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen kan avhenge av din oppfyllelse av dine forpliktelser, er Level43 ikke ansvarlig for forsinkelser på grunn av at du ikke rettidig utfører dine forpliktelser.
 1. Du er eneansvarlig for å sikre at alt brukerinnhold og brukernettsteder er kompatible med maskinvaren og programvaren som brukes av Level43 for å tilby tjenestene, som kan endres av Level43 fra tid til annen etter eget skjønn.
 2. Du er eneansvarlig for å sikkerhetskopiere alt brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, alle brukernettsteder. Nivå43 garanterer ikke at vi tar sikkerhetskopi av brukerinnhold, og du godtar risikoen for tap av alt brukerinnhold.
 1. Fakturerings- og betalingsinformasjon
  • .
   Det er ditt ansvar å sørge for at betalingsinformasjonen din er oppdatert, og at alle fakturaer blir betalt i tide. Du samtykker i å betale for tjenestene i forkant av den perioden slike tjenester leveres. I henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter blir mottatte betalinger først brukt på den eldste utestående fakturaen på faktureringskontoen din.
 1. Med mindre annet er oppgitt, godtar du at inntil og med mindre du varsler nivå 43 om ditt ønske om å kansellere tjenestene, vil du bli fakturert på en automatisk tilbakevendende basis for å forhindre forstyrrelser i tjenestene dine, ved hjelp av kredittkortet eller annen faktureringsinformasjon som er registrert hos oss .
 2. Oppførte avgifter for tjenestene inkluderer ikke noe gjeldende salg, bruk, inntekter, avgifter eller andre skatter pålagt av noen skattemyndighet. Eventuelle gjeldende avgifter vil bli lagt til på nivå 43-fakturaen som et separat gebyr som skal betales av deg. Alle avgifter refunderes ikke med mindre annet er oppgitt.

 

 

 1. Det er et brudd på denne avtalen for deg å misbruke eller svindelaktig bruke kredittkort, betalingskort, elektroniske pengeoverføringer, elektroniske sjekker eller andre betalingsmåter. Nivå43 kan rapportere enhver slik misbruk eller uredelig bruk, som bestemt etter nivå 43 etter eget skjønn, til statlige og rettshåndhevende myndigheter, kredittrapporteringstjenester, finansinstitusjoner og / eller kredittkortselskaper.

 

 1. CPU, båndbredde og diskbruk
  • . Tillatt CPU- og diskbruk.
   All bruk av vertsplass som tilbys av Level43 er underlagt vilkårene i denne avtalen og retningslinjene for akseptabel bruk.
   • . Delt hostingplass kan bare brukes til webfiler, aktiv e-post og innhold på brukernettsteder. Delt hostingplass kan ikke brukes til lagring (uansett om det er media, e-post eller andre data), inkludert som lagring utenfor elektronisk side av elektroniske filer, e-post eller FTP-verter. Nivå 43 forbeholder seg uttrykkelig retten til å gjennomgå alle delte kontoer for overdreven bruk av CPU, diskplass og andre ressurser som kan være forårsaket av brudd på denne avtalen eller retningslinjene for akseptabel bruk. Level43 kan etter eget skjønn avslutte tilgangen til tjenestene, påføre tilleggsgebyrer, eller fjerne eller slette brukerinnhold for de kontoene som viser seg å være i strid med Level43 vilkår og betingelser.
 1. Dedikert og VPS-bruk er begrenset av ressursene som er tildelt den spesifikke planen du har kjøpt.
 1. Bruk av båndbredde.
  Delte servere er ikke begrenset i båndbreddegodtgjørelse. Ubegrenset bruk av båndbredde er ikke tilgjengelig for forhandlere, dedikerte eller VPS-servere, som er underlagt vilkårene i planen du kjøpte, og som kan vises i kontrollpanelet.
 1. Prisendring
  Level43 forbeholder seg retten til når som helst å endre priser eller andre avgifter. Vi vil gi deg minst tretti (30) dagers varsel før du belaster deg for prisendringer på noen års- eller langsiktighetsplaner. Det er ditt eneste ansvar å regelmessig gjennomgå faktureringsinformasjon levert av Level43 gjennom brukerens faktureringsverktøy eller gjennom andre kommunikasjonsmetoder, inkludert varsler sendt eller postet av Level43.
 2. Ansvarsbegrensning
  INGEN HENDELSER VIL NIVÅ 43 DINE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER TREDJE PERSON FOR ALLE INDIREKTE, FOLGENDE, EKSEMPLERENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERT FOR MISLIGE RESULTATER ELLER MISTET DATABRETTING ELLER NOE BRUKERINNHOLD, BRUKERNETSIDER ELLER ANDRE MATERIALER TILGANG ELLER NEDLASTET GJENNOM TJENESTENE, SELV HVIS Nivå 43 ER KJENT ELLER HAR RÅDET TIL MULIGHETEN FOR Slike skader.
  Uansett noe til det motstridende som er beskrevet her, er nivå 43s ansvar overfor deg, eller en hvilken som helst part som krever deg, for en hvilken som helst årsak, og uansett form for handlingen, begrenset til det beløpet du betaler, hvis det er noe, til deg FOR TJENESTENE I DE TRE (3) MÅNEDENE FØR DEN OPPRINNELIGE HANDLINGEN SOM GIR RISIKO FOR ANSVAR. DETTE ER EN SAMLET GRENS. Eksistensen av mer enn ett krav heretter vil ikke øke denne grensen.
 3. Skadesløsholdelse
  Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde uskadelig nivå43, våre tilknyttede selskaper, og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte og agenter (hver en "skadesløs part" og samlet "skadesløsholdte parter") fra og mot alle krav, skader , tap, forpliktelser, søksmål, handlinger, krav, saksbehandling (enten juridisk eller administrativt) og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) truet, hevdet eller arkivert av en tredjepart mot noen av de skadesløsholdte partene som oppstår ut av eller relatert til (i) din bruk av tjenestene, (ii) ethvert brudd eller brudd fra deg på denne avtalen; eller (iii) handlinger eller unnlatelser fra deg. Vilkårene i denne seksjonen skal overleve enhver oppsigelse av denne avtalen.
 4. Uavhengig entreprenør
  Nivå 43 og bruker er uavhengige entreprenører, og ingenting i denne avtalen plasserer Nivå 43 og bruker i forholdet til oppdragsgiver og agent, partnere eller felleskontrollerte selskaper. Ingen av partene har, uttrykkelig eller underforstått, eller kan representere seg selv som å ha, noen myndighet til å inngå kontrakter eller inngå avtaler i den andre partens navn, eller å forplikte eller binde den andre parten på noen som helst måte.
 5. Gjeldende lov; Jurisdiksjon
  Enhver kontrovers eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen, dannelsen av denne avtalen eller brudd på denne avtalen, inkludert ethvert krav basert på en påstått erstatning, skal styres av de materielle lovene i Panamá. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke denne avtalen.
 6. Ansvarsfraskrivelse
  Level43 er ikke ansvarlig for eventuelle skader virksomheten din kan lide. Nivå43 gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått for tjenestene. Level43 fraskriver seg enhver garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, inkludert tap av data som følge av forsinkelser, leveringssvikt, feil leveranser og alle tjenesteforstyrrelser forårsaket av Level43 eller våre ansatte.
 7. Begrenset garanti
  TJENESTENE LEVERT I henhold til DENNE AVTALEN LEVERES PÅ "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG GRUNNLEGG." UNNTATT SOM UTTRYKKLIG LEVERT I DETTE AVSNITTET, FRASKRIVER NIVÅ 43 OG VÅRE ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSIER ALLE GARANTIER FOR ALLE SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFØRT GARANTI FOR GODTGJENGELIGHET, TJENESTER LEVERT HERFOR. Nivå 43 OG VÅRE ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSIER GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER (I) AT TJENESTENE VIL VÆRE UAVbrutt, FEILFRI ELLER HELT SIKKER; (II) FOR RESULTATENE SOM KAN FÅS FRA BRUK AV TJENESTENE; ELLER (III) PÅ NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET PÅ NOEN INFORMASJON GJENNOM TJENESTENE. Nivå 43 OG VÅRE FIRKSJONER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSIER ER IKKE ANSVARLIG, OG FRASKRIVER ANSVARLIG ANSVAR, FOR INNHOLDET AV ALLE DATA OVERFØRT TIL ELLER FRA BRUKERE ELLER LAGRET AV BRUKERE PÅ ELLER GJENNOMGANG. VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET OVERLEVER ALLE OPPSIGELSER AV DENNE AVTALEN.
 8. Informasjon om rettshåndhevelse
  Nivå43 kan avsløre brukerinformasjon til rettshåndhevelsesbyråer uten ytterligere samtykke eller melding til brukeren på lovlig forespørsel fra slike byråer. Vi samarbeider fullt ut med politimyndigheter.
 9. Hele avtalen.
  Denne avtalen, inkludert dokumenter som er innlemmet heri som referanse, erstatter alle tidligere diskusjoner, forhandlinger og avtaler mellom partene med hensyn til gjenstanden for denne, og denne avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom partene med hensyn til de saker som dekkes heri.
 10. Overskriftene her er kun for enkelhets skyld og er ikke en del av denne avtalen.
 11. Endringer i avtalen eller tjenestene
  • . Nivå43 kan når som helst endre, legge til eller slette deler av denne avtalen. Hvis vi har gjort betydelige endringer i denne avtalen, vil vi legge ut et varsel på nivå 43-nettstedet i minst tretti (30) dager etter at endringene er lagt ut, og vil indikere datoen for siste revisjon nederst i denne avtalen. Eventuelle revisjoner av denne avtalen vil tre i kraft når de legges ut med mindre annet er angitt. Du godtar enhver endring av denne avtalen ved å fortsette å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for en slik endring.
 1. Nivå43 forbeholder seg retten til når som helst å modifisere, endre eller avslutte ethvert aspekt av tjenestene.
 1. Separasjonsevne
  Hvis en bestemmelse eller del av en bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal de gjenværende bestemmelsene eller delene (med mindre annet er spesifisert) forbli i full kraft og virkning.
 2. Frafall
  Ingen svikt eller forsinkelse fra deg eller nivå 43 i å utøve noen rett eller et middel herunder, skal fungere som et frafall derav, og heller ikke noen enkel eller delvis utøvelse av noen rett eller et middel kan utelukke annen eller videre utøvelse av noen rett eller et middel. Ingen uttrykkelig fravikelse av, eller samtykke til, ethvert brudd på eller mislighold av noen vilkår eller betingelser i denne avtalen fra noen av partene heri, skal utgjøre et frafall av eller et samtykke til påfølgende brudd på eller mislighold i samme eller andre vilkår eller tilstand herav.
 3. Oppdrag; Etterfølgere
  Du kan ikke overføre eller overføre denne avtalen eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser nedenfor, uten forutgående skriftlig samtykke fra Level43. Ethvert forsøk på oppdrag i strid med denne avtalen skal være ugyldig og uten makt eller virkning overhodet. Nivå43 kan tildele våre rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen, og kan engasjere underleverandører eller agenter til å utføre våre plikter og utøve våre rettigheter under, uten brukerens samtykke. Denne avtalen er bindende for og vil være til fordel for partene her og deres respektive etterfølgere og tillatte oppdrag.
 4. Force Majeure
  Ingen av partene er ansvarlige for mislighold eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen (annet enn manglende betaling når forfall) hvis slik mislighold eller forsinkelse er forårsaket, direkte eller indirekte, av krefter utenfor partens rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, brann, flom, handlinger fra Gud, arbeidstvister, ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, avbrudd i transport eller kommunikasjon, mangel på forsyninger eller manglende evne til å utføre noen forpliktelse i forhold til produksjon eller levering av alt utstyr eller materiale som kreves for at en slik part skal oppfylle sine forpliktelser nedenfor.
 5. Tredjepartsmottakere
  Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, er ikke noe i denne avtalen ment, og heller ikke skal noe heri tolkes som å gi noen rettigheter til andre enn partene her og deres respektive etterfølgere og tillatte oppdrag. Til tross for det foregående, anerkjenner brukeren og godtar at enhver leverandør av et tredjepartsprodukt eller -tjeneste som er identifisert som en tredjepartsmottaker i tjenestebeskrivelsen, er en tiltenkt tredjepartsmottaker av bestemmelsene i denne avtalen, ettersom relaterer seg spesifikt til sine produkter eller tjenester og skal ha rett til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne avtalen med hensyn til produktene eller tjenestene sine mot brukeren som om den var part i denne avtalen.